Elektrokardiografija
aidiga

Titulinis Apie autorių Literatura Nuorodos
Santrumpos
www.lrvalstybe.lt
www.lrimones.lt
1. ELEKTROKARDIOGRAMOS FORMAVIMOSI ELEKTROFIZIOLOGIJA
1.1 Miokardo skaidulų elektrofiziologija
1.2 Izoliuotos skaidulos elektrograma
2. ŠIRDIES FUNKCIJOS
2.1. Automatizmas
2.2. Laidumas
2.3. Jaudrumas ir refrakteriškumas
2.4. Susitraukimas (toniškumas)
3. PAGRINDINIAI ELEKTROKARDIOGRAMOS ELEMENTAI IR FIZIOLOGINĖ JŲ CHARAKTERISTIKA
4. ELEKTROKARDIOGRAMOS REGISTRAVIMO IR MATAVIMO PRINCIPAI
4.1. Aparatūra
4.2. Derivacijos
4.3. EKG registravimo metodika ir jos parametrų matavimas
5. ŠIRDIES POZICINIAI POKYČIAI
5.1. Širdies elektrinė ašis (αQRS)
5.2. Širdies elektrinė pozicija
6. ELEKTROKARDIOGRAFINIAI POKYČIAI DĖL MIOKARDO HIPERTROFIJOS
6.1. Hipertrofinės širdies morfologija
6.2. Hipertrofinės širdies elektrofiziologija
6.3. Elektrokardiografiniai prieširdžių hipertrofijos požymiai
6.3.1. Dešiniojo prieširdžio hipertrofija
6.3.2. Kairiojo prieširdžio hipertrofija
6.3.3. Abiejų prieširdžių hipertrofija
6.4. Elektrokardiografinė kairiojo skilvelio hipertrofijos diagnostika
6.4.1. Kairiojo skilvelio hipertrofijos elektrokardiografinių požymių diagnostinis algoritmas
6.4.2. Sistolinė ir diastolinė kairiojo skilvelio perkrova
6.4.3. Kairiojo skilvelio hipertrofijos laipsniai
6.5. Elektrokardiografinė dešiniojo skilvelio hipertrofijos diagnostika
6.5.1. Dešiniojo skilvelio hipertrofijos elektrokardiografinių požymių diagnostinis algoritmas
6.5.2. Sistolinė ir diastolinė dešiniojo skilvelio perkrova
6.5.3. Dešiniojo skilvelio hipertrofijos laipsniai
6.6. Elektrokardiografinė abiejų skilvelių hipertrofijos diagnostika
7. ŠIRDIES RITMO SUTRIKIMAI
7.1. Širdies laidumo sistemos morfologija
7.2. Širdies aritmijų genezė
7.3. Širdies ritmo sutrikimų klasifikacija ir elektrokardiografinė jų diagnostika
7.3.1. Nomotopiniai širdies ritmo sutrikimai
7.3.2. Heterotopiniai (ektopiniai) širdies ritmo sutrikimai
7.3.3. Paroksizminės tachikardijos
7.3.4. Prieširdžių plazdėjimas
7.3.5. Prieširdžių virpėjimas
7.3.6. Skilvelių plazdėjimas, virpėjimas, asistolija
8. ŠIRDIES LAIDUMO SUTRIKIMAI
8.1. Blokados
8.2. Intraskilvelinio laidumo sutrikimai
8.3. Skilvelių priešlaikinio sujaudinimo (preekscitacijos) fenomenas (VPV, LGL, LCL sindromai)
9. EKG PAKITIMAI, SERGANT IŠEMINE ŠIRDIES LIGA
9.1. Širdies vainikinės arterijos
9.2. Elektrokardiografinė miokardo išemijos diagnostika
9.3. Fizinio krūvio ir medikamentiniai mėginiai
9.4. Ūminio miokardo infarkto elektrokardiografinė diagnostika
9.5 Ūminio miokardo infarkto elektrokardiografiniai pakitimai ikistacionariniame periode Vilniaus miesto Greitosios medicinos pagalbos stoties duomenimis
10. ELEKTROKARDIOGRAFINIŲ PAKITIMŲ DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
10.1. Elektrokardiografiniai pakitimai imituojantys ūminį miokardo infarktą
10.2. Variantinė (Princmetalo) krūtinės angina
10.3. Priešlaikinės repoliarizacijos sindromas
10.4. Elektrolitų balanso sutrikimai
10.5. Ūminis perikarditas
10.6. Ūminė plautinė širdisSANTRUMPOS

EKG   -   elektrokardiograma

ADK   -   aukšto dažnio komponentai

αQRS   -   širdies elektrinė ašis

KPH   -   kairiojo prieširdžio hipertrofija

DPH   -   dešiniojo prieširdžio hipertrofija

APH   -   abiejų prieširdžių hipertrofija

KSH   -   kairiojo skilvelio hipertrofija

DSH   -   dešiniojo skilvelio hipertrofija

ASH   -   abiejų skilvelių hipertrofija

AV mazgas   -   atrioventrikulinis mazgas

ST   -   sinusinė tachikardija

SB   -   sinusinė bradikardija

SA   -   sinusinė aritmija

ŠVG   -   širdį veikiantys glikozidai

Ex   -   ekstrasistolė

PT   -   paroksizminė tachikardija

PV   -   prieširdžių virpėjimas

PP   -   prieširdžių plazdėjimas

VPV   -   (Volfo-Parkinsono-Vaito) sindromas

LGL   -   (Louno-Ganongo-Levino) sindromas

KLK   -   (Klerko-Levio-Kritesko) sindromas

SV   -   skilvelių virpėjimas

SP   -   skilvelių plazdėjimas

Bl   -   blokada

SABl   -   sinoatrialinė blokada

PBl   -   prieširdinė blokada

AVBl   -   atrioventrikulinė blokada

DHKBl   -   dešiniosios Hiso kojytės blokada

KHKBl   -   kairiosios Hiso kojytės blokada

KHKPPBl   -   kairiosios Hiso kojytės priekinio pluoštelio blokada

KHKUPBl   -   kairiosios Hiso kojytės užpakalinio pluoštelio blokada

IŠL   -   išeminė širdies liga

VEM   -   veloergometrija

MI   -   miokardo infarktas

CMP   -   kardiomiopatija

CorP   -   plautinė širdis

GMP   -   greitoji medicinos pagalba

© 2010 UAB Aidiga